o projekcieline

Zapraszamy do udziału w Projekcie szkoleniowym pt. Dobre kadry w każdym wieku, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.6.2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.

Przedmiotem Projektu są szkolenia dla osób w wieku 50 - 64 lata mieszkających i/lub pracujących na terenie Dolnego Śląska. zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji w obszarze:

  • języków obcych
  • wykorzystania technologii informatycznych (ICT).

W zakresie szkoleń językowych istnieje możliwość wyboru języków:

  • angielskiego
  • niemieckiego
  • rosyjskiego.

Szkolenia z wykorzystania technologii informatycznych obejmują materiał zgodny z zakresem wiedzy i umiejętności wymaganych przy egzaminie ECDL Start.